Nový typ cigarety IQOS funguje na zcela jiném principu než tzv. e-cigareta. Tabák není spalován a není tak vytvářen kouř.

Jak funguje e-cigareta

E-cigareta neobsahuje tabák, ale tekutinu s obsahem nikotinu (liquid). Zahříváním této tekutiny vzniká aerosol, kterou kuřák vdechuje a vydechuje. Oproti kouření klasických cigaret tak kuřák do svého těla dostane o 90-95 % méně škodlivých látek, které jsou obsaženy v kouři.

Jak funguje IQOS

Bezdýmná cigareta IQOS pracuje jinak. Do přístroje IQOS se zastrčí “malá cigareta”, která obsahuje tabák. Ovšem tento tabák není zapálen a nehoří, nýbrž je pouze zahříván. Kuřák tedy vdechuje pouze aerosol.

Menší rizika

Podle studií, které si nechala vypracovat společnost Philip Morris, představuje úplný přechod na cigarety IQOS menší riziko škodlivých účinků v porovnání v kouření klasických cigaret.